ПАЛАЖЭННЕ аб камісіі па супрацьдзеянні карупцыі. 

1. Дадзенае Палажэнне аб камісіі па супрацьдзеянні карупцыі (далей - Палажэнне) вызначае парадак стварэння і дзейнасць камісіі па супрацьдзеянні карупцыі ў ААТ «Белдругасрэсурсы».

2. Камісія ствараецца загадам дырэктара ААТ «Белдругасрэсурсы» у колькасці не менш за пяць членаў пад старшынствам аднаго з намеснікаў дырэктара ААТ «Белдругасрэсурсы».

3. Камiсiя ў сваёй дзейнасцi кiруецца Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь, Законам Рэспублікі Беларусь ад 20.07.2006 года "Аб барацьбе з карупцыяй», іншымі актамі заканадаўства, у тым лiку гэтым Палажэннем.

4. Асноўнымі задачамі камісіі з'яўляюцца:

- распрацоўка і рэалізацыя мерапрыемстваў па супрацьдзеянні карупцыі;

- разгляд пытанняў папярэджання праяў карупцыі і іх выяўлення; - узаемадзеянне з дзяржаўнымі органамі, якія ажыццяўляюць барацьбу з карупцыяй, пры рэалізацыі мер па папярэджанню праяў карупцыі і іх выяўленню;

- узаемадзеянне з грамадскімі аб'яднаннямі і іншымі арганізацыямі па пытаннях супрацьдзеяння карупцыі;

- прыцягненне грамадскасці і сродкаў масавай інфармацыі да супрацоўніцтва па пытаннях папярэджання праяў карупцыі, іх выяўлення і супрацьдзеяння карупцыі ў мэтах выпрацоўкі ў работнікаў ААТ «Белдругасрэсурсы» навыкаў антыкарупцыйных паводзінаў у сферах з павышанай рызыкай карупцыі, а так жа фарміраванне нецярпімасці да таких праяў;

- абагульненне і аналіз якая паступае ад дзяржаўных органаў, якія ажыццяўляюць барацьбу з карупцыяй, інфармацыі аб парушэннях заканадаўства аб барацьбе з карупцыяй работнікамі ААТ «Белдругасрэсурсы».

5. Камісія ў мэтах вырашэння ўскладзеных на яе задач ажыццяўляе наступныя асноўныя функцыі:

- удзельнічае ў межах сваёй кампетэнцыі ў выкананні даручэнняў вышэйстаячых дзяржаўных органаў і кіраўнікоў дзяржаўнага органа (арганізацый) па прадухіленні праяў карупцыі і іх выяўлення;

- удзельнічае ў маніторынгу дзяржаўных праграм, накіраваных на прадухіленне праяў карупцыі і іх выяўлення;

- прыцягвае ў выпадку неабходнасці для ўдзелу ў пасяджэннях камісіі прадстаўнікоў праваахоўных і кантралюючых органаў, іншых дзяржаўных органаў і арганізацый, а так жа сродкаў масавай інфармацыі (са згоды іх кіраўнікоў);

- прымае ў межах сваёй кампетэнцыі абавязковыя для выканання рашэнні па пытаннях арганізацыі дзейнасці па прадухіленні праяў карупцыі і іх выяўлення, а так жа ажыццяўляе кантроль за выкананнем дадзеных рашэнняў;

- распрацоўвае і ўяўляе дырэктару прапановы па прадухіленню або ўрэгуляванню сітуацый, у якіх асабістыя інтарэсы работніка ААТ «Белдругасрэсурсы», які адносіцца да дзяржаўных службовых асоб, або падначаленага аддзела, яго мужа (жонкі), блізкіх сваякоў або сваякоў ўплываюць альбо могуць паўплываць на належнае выкананне гэтым работнікам сваіх службовых (працоўных) абавязкаў;

- выпрацоўвае на сваіх пасяджэннях і уносіць на разгляд дырэктара прапановы аб удасканаленні заканадаўства аб барацьбе з карупцыяй;

- інфармуе дырэктара аб выяўленых камісіяй у ходзе яе дзейнасці правапарушэнняў, якія ствараюць умовы для карупцыі, і карупцыйных правапарушэннях;

-уносіць прапановы дырэктару аб прыцягненні да дысцыплінарнай адказнасці работнікаў, якія здзейснілі правапарушэнні, якія ствараюць умовы для карупцыі, і карупцыйныя правапарушэнні; - разглядае прапановы членаў камісіі аб удасканаленні метадычнай і арганізацыйнай працы па супрацьдзеянні карупцыі;

- выпрацоўвае прапановы аб мерах рэагавання на інфармацыю, якая змяшчаецца ў звароце грамадзян і юрыдычных асоб, па пытаннях праяў карупцыі; -ажыццяўляе іншыя функцыі, якія тычацца прафілактыкі, выяўлення правапарушэнняў, якія ствараюць умовы для карупцыі, і карупцыйных правапарушэнняў.

6. Старшыня камісіі:

- нясе персанальную адказнасць за дзейнасць камісіі;

-арганізуе працу камісіі;

- вызначае месца і час правядзення пасяджэнняў камісіі;

- сцвярджае парадак дня пасяджэнняў камісіі і парадак разгляду пытанняў на яе пасяджэннях;

- дае даручэнні членам камісіі па пытаннях яе дзейнасці, ажыццяўляе кантроль за іх выкананнем;

У выпадку адсутнасці неабходнай колькасці членаў камісіі на яе пасяджэнні старшыня камісіі прызначае дату новага пасяджэння, але не пазней чым праз месяц з дня не праведзенага пасяджэння. У адсутнасць старшыні камісіі яго абавязкі выконвае намеснік старшыні камісіі.

7. Член камісіі мае права:

- уносіць прапановы па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю камісіі;

- выступаць на пасяджэннях камісіі і ініцыяваць правядзенне галасавання па занесеных прапановах;

- задаваць удзельнікам паседжання камісіі пытанні ў адпаведнасці з парадкам дня і атрымліваць на іх адказы па сутнасці;

- знаёміцца з пратаколамі пасяджэнняў камісіі і іншымі матэрыяламі, якія тычацца яе дзейнасці;

- у разе не згоды з рашэннем камісіі выкласці пісьмова асаблівае меркаванне паводле разглядаемага пытання, якая падлягае абавязковаму далучэнню да пратакола пасяджэння камісіі;

- ажыццяўляць іншыя паўнамоцтвы ў мэтах выканання ўскладзеных на камісію задач і функцый.

8. Член камісіі абавязаны:

- прымаць удзел у падрыхтоўцы пасяджэнняў камісіі;

- удзельнічаць у пасяджэннях камісіі, а ў выпадку немагчымасці ўдзелу ў іх паведамляць аб гэтым старшыні камісіі;

- па рашэнні камісіі (яе даручэнні старшыні) прымаць удзел у якія праводзяцца мерапрыемствах па выяўленні фактаў здзяйснення правапарушэнняў, якія ствараюць умовы для карупцыі, і карупцыйных правапарушэнняў, а так жа невыканання заканадаўства аб барацьбе з карупцыяй;

- не здзяйсняць дзеянняў, якія дыскрэдытуюць камісію;

- выконваць рашэнні камісіі (даручэння яе старшыні).

9. Сакратар камісіі:

- абагульняе матэрыялы, якія паступілі для разгляду на пасяджэннях камісіі;

- вядзе дакументацыю камісіі;

- апавяшчае членаў камісіі і запрошаных асоб аб месцы, часу правядзення і парадку дня пасяджэння камісіі;

- забяспечвае падрыхтоўку пасяджэнняў камісіі;

- ажыццяўляе ўлік і захоўванне пратаколаў пасяджэнняў камісіі і матэрыялаў да іх.

10. Перашкаджэнне членам камісіі ў выкананні імі сваіх паўнамоцтваў не дапускаецца і цягне прымяненне мер адказнасці ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

11. Пасяджэння камісіі праводзяцца па меры неабходнасці, у тым ліку для разгляду выяўленых камісіяй у ходзе яе дзейнасці канкрэтных правапарушэнняў, якія ствараюць умовы для карупцыі, і карупцыйных правапарушэнняў, але не радзей 1 разу ў паўгоддзе. Рашэнне аб скліканні камісіі прымаецца старшынёй камісіі або па прапанове не менш як адной трэці яе членаў.

12. Камісія правамоцныя прымаць рашэнні пры ўмове прысутнасці на пасяджэнні больш паловы яе членаў.

13. Члены камісіі валодаюць роўнымі правамі пры абмеркаванні праектаў рашэнняў. Рашэнні прымаюцца простай большасцю галасоў ад агульнай колькасці членаў камісіі, якія прысутнічаюць на яе пасяджэнні. У выпадку роўнасці галоў вырашальным з'яўляецца голас старшыні камісіі. Рашэнні камісіі афармляюцца пратаколам.

14. У пратаколе ўказваюцца:

- месца і час правядзення пасяджэння камісіі;

- найменне і склад камісіі;

- звесткі аб удзельніках пасяджэння камісіі, якія не з'яўляюцца яе членамі;

- парадак дня пасяджэння камісіі, змест разглядаемых пытанняў і матэрыялаў;

- прынятыя камісіяй рашэнні;

- звесткі пра далучэнных да пратакола пасяджэння камісіі матэрыялаў.

15. Пратакол пасяджэння камісіі рыхтуецца ў 10-дзённы тэрмін з дня яго правядзення, падпісваецца старшынёй і сакратаром камісіі, пасля чаго ў 5-дзённы тэрмін даводзіцца сакратаром камісіі да яе членаў і іншых зацікаўленых асоб.

Асноўнымі задачамі камісіі па супрацьдзеянні карупцыі з'яўляюцца: -распрацоўка і рэалізацыя мерапрыемстваў па супрацьдзеянні карупцыі;

-разгляд пытанняў прадухілення праяў карупцыі і іх выяўлення; -ўзаемадзеяння з дзяржаўнымі органамі, якія ажыццяўляюць барацьбу з карупцыяй, пры рэалізацыі мер па прадухіленні праяў карупцыі і іх выяўлення;

-ўзаемадзеяння з грамадскімі аб'яднаннямі і іншымі арганізацыямі па пытаннях супрацьдзеяння карупцыі;

-прыцягненне грамадскасці і сродкаў масавай інфармацыі да супрацоўніцтва па пытаннях прадухілення праяў карупцыі і іх выяўлення і супрацьдзеяння карупцыі ў мэтах выпрацоўкі ў работнікаў ААТ "Белвторресурсы" навыкаў антыкарупцыйных паводзін у сферах з павышанай рызыкай карупцыі, а гэтак жа фарміраванне нецярпімасці да яе праяў;

-абагульненне і аналіз інфармацыі, якая паступае ад дзяржаўных органаў, якія ажыццяўляюць барацьбу з карупцыяй, інфармацыю аб парушэннях заканадаўства аб барацьбе з карупцыяй работнікамі ААТ "Белвторресурсы".

 

На прадпрыемстве гэтак жа распрацаваны і зацверджаны план арганізацыйных і прафілактычных мер па папярэджанні карупцыйных праяў на прадпрыемстве.

 

ПЛАН

арганізацыйных і прафілактычных мер па папярэджанні карупцыйных праяў у ААТ«Белдругасрэсурсы»

 

№ п/п

Найменне мерапрыемстваў

Тэрмін выканання

Адказныя выканаўцы

1

2

3

4

Арганізацыйна - прававыямерапрыемствы

1.

З улікам змяненняў і дапаўненняў, унесеных Законам Рэспублікі Беларусь ад 22 снежня 2011 года №332-З ў артыкулы 1 падрыхтаваць форму пісьмовага абавязацельства службовай асобы, асобы, якая прэтэндуе на заняцце пасады службовай асобы, па выкананні абмежаванняў, устаноўленых артыкулам 17 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб барацьбе з карупцыяй» і ўручыць адпаведныя пісьмовыя абавязацельствы пад роспіс работнікам, якія ў адпаведнасці з артыкулам 1 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб барацьбе з карупцыяй» з'яўляюцца службовымі асобамі.

пастаянна

Спецыяліст па кадрах

2.

 Забяспечыць сістэматычны кантроль за выкананнем ажыццяўляення нарыхтоўчай дзейнасці прадпрыемства

пастаянна

Камісія

3.

Ўжываць меры дысцыпліны і матэрыяльнага стымулявання работнікаў, якія актыўна працуюць па прафілактыцы правапарушэнняў

на працягу года

Камісія

Арганізацыйна-практычныямерапрыемствы

1.

Ажыццяўляць пастаянны кантроль за рэалізацыяй у поўным аб'ёме прафілактычных мерапрыемстваў, прадугледжаных Законам Рэспублікі Беларусь ад 10.11.2008 «Аб асновах дзейнасці па прафілактыцы правапарушэнняў» і папярэджанні вытворчага траўматызму і выкараненні п'янства»

штоквартальна

Інжынер па ахове працы, Старшыня камісіі

2.

Праводзіць аналіз фактаў карупцыйных злачынстваў асвятляных ў сродках масавай інфармацыі з мэтай давядзення да работнікаў прадпрыемства

па меры ўзнікнення

Дырэктар,

Намеснік дырэктара 

3.

Разглядаць на вытворчых нарадах, пытанні, звязаныя з папярэджаннем злачыннасці і карупцыі ў падпарадкаваных структурах, з прыняццем мер па павышэнню эфектыўнасці гэтай дзейнасці.

пастаянна

Дырэктар,

 Намеснік дырэктара,

Кіраўнікі структурных падраздзяленняў

4.

Ажыццяўляць аналіз стану работы па прафілактыцы правапарушэнняў з прыняццем рашэнняў, накіраваных на павышэнне яе эфектыўнасці, ліквідацыю прычын і ўмоў, якія спрыяюць здзяйсненню правапарушэнняў

штоквартальна

Камісія,

Спецыяліст па кадрах

5.

Аналізаваць стан пратэрмінаванай дэбіторскай і крэдыторскай запазычанасці

пастаянна

Старшыня камісіі, Намеснік дырэктара, Галоўны бухгалтар

6.

Прад'яўляць пазовы ў эканамічныя суды аб спагнанні дэбіторскай запазычанасці

па меры неабходнасці

Юрысконсульт 

7.

Ажыццяўляць меры па прафілактыцы парушэнняў пры разліках з пастаўшчыкамі

пастаянна

Камісія

8.

Вывучаць маральна-дзелавыя якасці матэрыяльна - адказных асоб пры прызначэнні на пасады кіруючых работнікаў і асоб, звязаных з матэрыяльнай адказнасцю.

пастаянна

Спецыяліст па кадрах

9.

Распрацоўваць і ўкараняць энергазберагальныя мерапрыемствы пры выкарыстанні энергетычных рэсурсаў

на працягу года

Энергетык

10.

Арганізаваць вывучэнне службовымі асобамі таварыства заканадаўства аб барацьбе з карупцыяй з разглядам дадзенай тэматыкі на нарадзе, правядзенні заняткаў і семінараў.

на працягу года

Старшыня камісіі Камісія

11.

Арганізаваць інфармаванне работнікаў прадпрыемства аб стане работы па прафілактыцы правапарушэнняў у эканамічнай, сацыяльнай і працоўнай сферах 

пастаянна

Старшыня камісіі Камісія

12.

Разглядаць вынік комплексных праверак (рэвізій) фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белдругасрэсурсы»

па факце правядзення праверкі

 Камісія

Мерапрыемствыпасупрацьдзеяннізлачынстваўкарыслівайнакіраванасцііэканамічнайзлачыннасці

1.

Забяспечыць сістэматычны кантроль за своечасовым і поўным спагнаннем шкоды (шкоды), нанесенага дзеяннямі (бяздзейнасцю) службовых асоб прадпрыемства, прыцягнення вінаватых да адказнасці за непрыняцце мер 

на працягу года

Галоўны бухгалтар Юрысконсульт

2.

Забяспечыць кантроль за своечасовым рэагаваннем на скаргі, звароты грамадзян і юрыдычных асоб, захаваннем тэрмінаў разгляду, за выпадкамі цяганіны і бюракратызму, не рэагаваннем на сігналы аб карупцыйных праявах  

пастаянна

Старшыня камісіі Камісія

3.

Прымаць меры па забеспячэнню доступу работнікаў да атрымання інфармацыі прававога характару і да існуючых нарматыўна - прававых актаў (з улікам змяненняў і дапаўненняў)

на працягу года

Юрысконсульт 

4.

Забяспечыць якаснае кіраванне кадравым складам, прымаць меры да забеспячэння пастаяннага павышэння кваліфікацыі работнікаў

на працягу года

Спецыяліст па кадрах

У мэтах выканання патрабаванняў антыкарупцыйнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, пры выяўленні фактаў карупцыі просім Вас звяртацца па тэлефоне: (017) 223 2618, (017) 2850462